Samen sterker

Wie De Sprankeling zegt, zegt De Droomgaard. Onze school is gevestigd in een splinternieuw kindcentrum. We delen het gebouw met Openbare Basisschool de Ieveling en Kinderopvang Berend Botje. De Droomgaard is ruim van opzet en voorzien van de meest moderne faciliteiten zowel binnen als buiten.

Op De Sprankeling staat het kind centraal

De som is bij De Droomgaard meer dan het geheel der delen. Met elkaar bieden we de beste leer-ontwikkelomgeving voor kinderen uit Avenhorn en De Goorn van 0 tot en met 12 jaar, waar leerlijnen doorlopen en een samenhangende pedagogische aanpak zorgt voor sterke prikkels in persoonlijkheidsvorming.

We werken nauw samen, maar leggen ook onze eigen accenten in onderwijs en opvang. Bij De Sprankeling geloven we sterk in de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Zij moeten zich eigenaar voelen van hun leerproces, zoals ze ook later zelf keuzes moeten maken in het leven.

Op onze school willen we naast de basisvakken taal, lezen en rekenen leerlingen veel aanreiken. Koken, techniek, creatief bezig zijn, muziek maken. De Sprankeling staat voor een levendig , rijk schoolleven, bedoeld om kinderen hun talenten te laten ontdekken en tot ontplooiing te brengen.

Zij kunnen daarbij rekenen op ons Sprankelteam. Dagelijks begeleiden, stimuleren en inspireren onze leerkrachten kinderen om de beste versie van zichzelf te worden. Dat zij met plezier naar school gaan en met vertrouwen de wereld in kijken. Met een sprankeling in hun ogen.

Kernbegrippen in ons onderwijs zijn:

Samen
Coöperatief leren en bewegend leren zorgen voor dynamisch onderwijs met veel leerkansen. Dit doen we zowel in de stamgroepen als daarbuiten. Kinderen werken veel samen op hun cluster met de andere groepen en met hun parallelgroep. Samen met de Ieveling en Berend Botje vormen we De Droomgaard. We spelen met elkaar buiten, werken samen op de leerpleinen en delen alle ruimtes in De Droomgaard. 

Vorming en ontwikkeling
Persoonsontwikkeling van kinderen staat centraal, evenals het verwerven van kennis en vaardigheden. Kinderen zijn intensief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen de ruimte voor het nemen van verantwoorde keuzes en ontwikkelen hierbij een positief kritische houding. In onze veilige schoolomgeving krijgen zij de kans om fouten te maken waardoor talenten en persoonlijkheid tot ontwikkeling komen.

Eigenaarschap
Door samen duidelijk doelen op te stellen en succescriteria te formuleren weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt. De leerkracht bepaalt wat er geleerd wordt, het kind kan binnen de kaders van het lesaanbod keuzes maken in hun eigen leerproces. Een kind volgt en bespreekt zijn eigen ontwikkeling met de leerkracht en de ouders. 

Plezier
Kinderen hebben samen plezier in het leren op De Sprankeling. Ze weten dat je fouten mag maken, van proberen kun je leren. Zo helpen we elkaar uit “de leerkuil” te komen. 

Geborgenheid
In onze veilige omgeving met rust, structuur en duidelijke afspraken zorgen we voor geborgenheid. De kinderen krijgen de kans de sociale vaardigheden die ze in hun leven nodig hebben te ontwikkelen.

Contactformulier

Heeft u vraag? Of wilt u een rondleiding krijgen. Neem gerust contact met ons op.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.