Ouders en school

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis en leren niet alleen op school. Samenwerking en afstemming tussen ouders en school draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Betrokken ouders

Wij betrekken ouders op diverse manieren bij het onderwijs en schoolleven van hun kinderen. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van praktische zaken tijdens het schooljaar en doen we in woord en beeld verslag van schoolactiviteiten. In ouder/kindgesprekken bespreken we de vorderingen van uw kind. En als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Ouderpool
U kunt zelf ook bijdragen aan het onderwijs. Als begeleider bij activiteiten, leesouder, ‘expert’ op het gebied van een onderwerp dat past in een van onze thema’s. Kortom, we zijn ook altijd nieuwsgierig naar uw talenten! Bijzonder is dat ouders met een onderwijsbevoegdheid inspringen, zodra we docentuitval niet tijdig kunnen opvangen. We hebben wat dat betreft een fijne ouderpool opgebouwd.

Meer formeel hebben we een ouderraad. Excursies, vieringen, schoolreisjes; ze zouden onmogelijk zijn zonder de inzet en het enthousiasme van de ouders in onze ouderraad. Voor een aantal activiteiten (zoals het sinterklaasfeest) werken we nauw samen met de ouderraad van de Ieveling, zodat we nog grootser kunnen uitpakken voor de kinderen. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, beheert de ouderraad de ouderbijdrage.

Ouderpanel

In de medezeggenschapsraad praten ouders mee over het beleid op school. Onze MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden gekozen door de ouders van De Sprankeling. Daarnaast hebben we binnen De Droomgaard een ouderpanel. Periodiek polsen we dit panel over onderwerpen die het hele kindcentrum aangaan, zoals communicatie en pestgedrag. Het levert vaak waardevolle inzichten op waar wij als professionals niet aan gedacht hebben.