Ons onderwijs

Samen, vorming en ontwikkeling, eigenaarschap, plezier en geborgenheid. Het zijn de kernbegrippen in ons onderwijs. Bij elkaar vertellen zij het verhaal van De Sprankeling.

Samen

Kinderen laten groeien doe je met elkaar. Met de kinderen zelf; waar liggen hun behoeftes? Met alle leerkrachten in het team; hoe kunnen we onze leerlingen optimaal begeleiden? En met ouders; hoe kunnen we hen betrekken bij het onderwijs aan hun zoon of dochter?

Daarnaast biedt De Droomgaard tal van mogelijkheden tot samenwerking. Je ziet het bijvoorbeeld heel praktisch in de manier waarop kleuters en peuters samen spelen op de leerpleinen of in de speelhuisjes.

Berend Botje vangt in ons kindcentrum peuters op. Zo maken de kleintjes al vroeg kennis met alle binnen- en buitenruimtes en met de leerkrachten. Het leidt tot een meer dan warme overdracht. De peuters kunnen zij zich in dezelfde vertrouwde omgeving doorontwikkelen.

Die doorgaande ontwikkelingslijn is er ook voor en na schooltijd. Berend Botje verzorgt de buitenschoolse opvang. Je kunt het als kind slechter treffen! Alle faciliteiten die De Droomgaard biedt staan garant voor een kleurrijk aanbod van leuke en leerzame activiteiten.

Vorming en ontwikkeling

Kennis en vaardigheden bijbrengen is de hoofdtaak van elke (basis)school. Het verschil zit ‘m in de benadering die je kiest. Bij De Sprankeling zijn we ervan overtuigd dat kennis beter beklijft als het aansluit bij de beleving van kinderen en de wereld om hen heen. We werken daarom in onze wereldoriëntatie met uit het leven gegrepen thema’s en doen veel aan bewegend leren.

Verschillen omarmen
Dat laatste is niet zo gek met zo’n grote binnen- en buitenruimte. We hebben twee buitenklassen met zelfs wifi voor de Chromebooks. Alle gelegenheid om te leren in vrijheid, zonder muurtjes en met doordachte spelvormen. Het effect is meerledig. Het wordt steeds duidelijker dat bewegen niet alleen goed is voor het lichaam, maar ook voor de hersenen. Kortom, je functioneert beter.

Uiteindelijk is ontwikkeling heel persoonlijk. Elk kind is anders. Bij De Sprankeling omarmen we die verschillen en vragen we ons dagelijks af: wat hebben onze leerlingen nodig? We observeren hun gedrag, gaan met ze in gesprek en zorgen ervoor dat zij zich gehoord en gezien voelen.

Groepen en leerlingen op niveau samenbrengen
In de organisatie van ons onderwijs is die persoonlijke benadering ook verankerd. De groepen 3 t/m 8 hebben een intensieve samenwerking met hun parallelgroep (groep 5a met 5b, groep 6a met 6b et cetera).

Dit betekent dat kinderen instructie kunnen krijgen van verschillende leerkrachten op het niveau wat bij het kind past. Daarvoor gebruiken we de aparte instructieruimtes of het leerplein. Zo waaieren de kinderen flexibel uit al naar gelang hun behoeftes, terwijl de stamgroep de veilige basis blijft.

Eigenaarschap

De Sprankeling leidt kinderen op voor het leven; dat zij hun eigen plek in de samenleving vinden. Dat betekent dat zij weerbaar moeten zijn en hun eigen keuzes leren maken. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Doelgericht onderwijs
Wij hechten daarom veel aan eigenaarschap in ons onderwijs. We bepalen samen met leerlingen de doelen in een vak en bespreken hoe we die doelen kunnen bereiken. Kun je zonder uitleg verder of heb je nog extra instructie nodig? Kinderen gaan binnen deze doelgerichte aanpak zelfstandig aan het werk, in de groep of op het leerplein, alleen of samen. De leerkrachten houden vanzelfsprekend een oogje in het zeil en sturen bij waar nodig.

Ook bij het bespreken van de vorderingen van leerlingen met ouders is het kind aanwezig. In de ouder/kindgesprekken vertalen we de ontwikkeling naar het kindniveau en stellen we ook doelen, niet alleen op gebied van kennis, maar ook van (sociale) vaardigheden.

Geef kinderen verantwoordelijkheid en je krijgt er betrokkenheid voor terug. Doelgericht onderwijs vormt niet alleen hun persoonlijkheid, het maakt het leren ook leuker.

Plezier

Wat maakt dat kinderen met plezier naar school gaan? Dat er afwisseling is in het lesprogramma; dat je niet alleen leert met je hoofd (uit een lesboek), maar ook met je handen. Dan zit je bij De Sprankeling goed!

Het zaadje gelegd?
We hebben een kookatelier, ateliers voor wetenschap & techniek, creatief werken, natuur en muziek. Ook hebben we een unieke samenwerking met Muziekschool Koggenland. In ruil voor het gebruik van ons muziekatelier voor muzieklessen na schooltijd geven zij ook muziekles onder schooltijd. Onze leerlingen krijgen de kans om onder leiding van vakdocenten instrumenten als percussie, keyboard of gitaar uit te proberen. Wordt hier het zaadje gelegd voor een nieuwe hobby of passie…? Het zou zomaar kunnen!

Het is de gedachte achter al onze ateliers. We willen onze leerlingen prikkelen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zodat zij met het belangrijkste bezit in hun leven hun weg in de wereld kunnen vervolgen, namelijk op eigen kracht.

Geborgenheid

De Droomgaard is een groot gebouw waar 600 kinderen samen leven, spelen en leren. Het lijkt makkelijk om je hier als kind verloren te voelen, maar toch gebeurt dat niet snel. Met verdiepingen, stamgroepruimtes en afscheidingen is het gebouw zo ingericht dat de ruimtes intiem aanvoelen. Leerkrachten staan dicht bij kinderen en sturen met hun inzicht en ervaring het groepsproces.

Levenslessen
Maar misschien is dat niet eens het belangrijkste waarom leerlingen zich geborgen voelen. Binnen De Droomgaard zijn er duidelijke afspraken hoe we met elkaar omgaan en we spreken onze leerlingen daarop aan. Kinderen hebben kaders nodig om zich veilig te voelen. Structuur zorgt voor rust. De Droomgaard laat zien hoe we als gemengde gemeenschap met elkaar om kunnen gaan. Zoals kinderen ook later in een diverse omgeving zullen functioneren. Het zijn levenslessen die je nooit uit een boek zult leren.